Hekimler Resimler

Manzara Resimleri

Yeni Sosyal Tesis

Eski Sosyal Tesis

Kooperatif Evleri

Didim

Duyurular

Güncel Duyurlar

  

Anketler

Hizmetlerimizden Memnunmusunuz?
 

Günün Sözü

Ne mutlu Türk'üm diyene!
Kemal Atatürk - 1933

Son Dakika Haberler

İstatistikler

Bugün28
Dün29
Tümü51097

(C) Arne

Denetim Kurulu Raporu

Makale İçeriği
Denetim Kurulu Raporu
III.ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ
IV.TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER :
V.BİLANÇO, GELİR-GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM :
VI. ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI
Tüm Sayfalar

DENETİM KURULU RAPORU

 

 

 

İncelemenin Ait Olduğu Dönem                                         :    01.04.2009 – 31.12.2009

Rapor Düzenleme Tarihi                                                    :    08.03.2010

Raporun Yönetim ve Tasfiye Kurulu’na Teslim Tarihi  :   10.03.2010

 

I.KURULUŞ İŞLEMLERİ  :

(Bu bölüm 1.Genel Kurul için doldurulacaktır.)

 1.Kooperatifin Kuruluş Tarih                         :  03.11.1977

 2.Kuruluş işlem ve harcamalarında usulsüzlük……………………………………. (varsa açıklayınız)

 3.Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilip verilmediği………………..   (varsa açıklayınız)

 

 

II.YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ :

 

 

 

1.Yönetim Kurulu Üyeleri, Üyelik Şartlarını Taşıyor mu? .…………….(değilse açıkla) :

 

    Yönetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri,1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Kooperatif Ana sözleşmesinde belirtilen şartları taşımaktadır.

 

 

2.İnceleme dönemi içerisinde Yönetim ve Tasfiye Kurulu toplantı çoğunluğunu…….(kaybetmiş ise açıkla)

 

 

   İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim ve Tasfiye Kurulu toplantı  çoğunluğunu kaybetmemiştir.

 

3.Yönetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla :

    Mevcut  Yönetim ve Tasfiye Kurulu üyeleri hakkında açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

 

4.Yönetim ve Tasfiye Kurulu Uyelerine, Genel Kurul kararı dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme …….:

   İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerine,Genel Kurul kararı ile tespit edilen aylık ücret dışında başkaca bir ödeme yapılmamıştır.

 

 

5.Gayrimenkul alım ve satımda yapılan imalat ve inşaat  işlerinde Genel Kurul kararına……… (uyulmamış ise açıkla) :

 

   İnceleme dönemimiz içerisinde kooperatifimize herhangi bir gayrimenkul alımı ve satımı ile inşaat imalatı  yapılmamıştır.

 

6.Yönetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Kooperatif çalışanlarının Kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele ……….(yapılmış ise açıkla) :

     Yönetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Kooperatif çalışanlarının Kooperatifle, yaptığı işin konusuna    

   giren bir ticari işlem olmamıştır.

 

7.Yapı Kooperatifinde, Genel Kurul’ca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının, Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılıp yapılmadığına yer verilir:

   Kooperatife,gayrimenkul alımı ve arsa karşılığı gayrimenkul edinilmesi konularında, Kooperatif Genel Kurulu’nca karar alınmamış ve Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nca da, bu hususlarda bir faaliyet yapılmamıştır.

 

8.Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk ……….(zorluk yaşanmışsa açıkla) :

   Yasal defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde herhangi bir zorluk yaşanmamıştır.

9.Yönetim ve Tasfiye Kurulu Çalışma Raporu’nda gerçek, eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır ………..(değilse açıkla) :

   Yönetim ve Tasfiye Kurulu Çalışma Raporu’nda gerçek dışı bir ifade ve açıklama bulunmamaktadır.

 

10.Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam ve zamanında yatırılmaktadır……..(değilse açıkla) :

      Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primlerinin, yasal süresi içerisinde ödendiği

   görülmüştür.

 


III.ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

 

1.Ortaklar Listesi Ana sözleşmeye uygun………….(değilse açıkla) :

   Ortaklar Listesi, Ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiştir.

 

2.Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim ve Tasfiye Kurulu kararı …….(alınmamış ise açıkla) :

    İnceleme dönemimiz içerisinde (12) üye, ortaklıktan istifa suretiyle ayrılmak üzere başvuruda bulunmuş olup, bu üyelerin istifaları, Kooperatif Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesine göre, Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Sözü edilen bu üyelerle ilgili olarak, yine kooperatif sözleşmesinin 15 inci maddesine göre, Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulunca gerekli hesaplaşma işlemleri devam etmektedir.

    Yine inceleme dönemimiz olan 2009 yılı içerisinde (14) üye, Kooperatif ortaklık hissesini devretmek üzere başvuruda bulunmuş ve bu devir işlemleri, Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nca alınan kararla kabul edilmiş olup, yeni üyelerin isimleri, Kooperatif ortaklık defterine kaydedilmiştir.

 

   a)Genel Kurul Ortaklar listesi, pay defteri kayıtlara uygundur/uygun değildir :

       Genel Kurul Ortaklar Listesi kayıtlara uygundur.

 

    b)Oy kullanmaya hakkı olmayan ortaklar listede yer almıştır :

        Oy hakkı olmayan ortaklar, listelerde yer almamıştır.

 

    c)Çıkarma kararı  kesinleşmeyen ortaklar, listede yer almıştır/yer almamıştır :

        2009 yılı içerisinde ortaklıktan çıkarılan üye bulunmamaktadır.

 

    d)Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almıştır/yer almamıştır :

        2009 yılı içerisinde,mevcut ortak sayısını arttırıcı mahiyette yeni ortak kaydı yapılmamıştır.

 

3.Genel Kurul’ca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmiştir/kaydedilmemiştir :

      Genel Kurul’ca kararlaştırılan ortak sayısı üzerinde ortak kaydedilmemiştir.

   31.12.2009 tarihi itibariyle mevcut ortak sayısı (473) tür.

 

4.a)Usule aykırı ortak ihraç edilmiştir/edilmemiştir :

     2009 yılı içerisinde ortaklıktan ihraç edilen üye bulunmamaktadır.

 

  b)Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmıştır/alınmamıştır :

      İnceleme dönemimiz içerisinde böyle bir durum olmamıştır.

 

5.Kooperatif ortakları tarafından Denetim Kurulu’na, Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler vardır/yoktur.(varsa yapılan incelemeyi açıkla) :

      Kooperatif ortaklarından, Denetim Kurulumuza Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu üyeleri ve

   çalışanları hakkında herhangi bir konuda şikayet intikal etmemiştir.

 

 

6.Yönetim ve Tasfiye Kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır/davranmamıştır.

 

       Bu hususta Denetim Kurulumuza, ortaklar tarafından herhangi bir şikayet intikal ettirilmemiştir. Ve

    böyle bir durum da, tespit edilmemiştir.

 

 

 

 


IV.TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER :

 

 

    Kooperatifimizin tasfiye halinde faaliyet göstermesi nedeniyle bu durumda tutulması zorunlu olan Defter ve Belgeler aşağıda gösterilmiştir. Defterler usulüne göre tutulmuştur.

 

 

 

 

                                                                           Noter Tasdiki

 

1.Defter Adı                                Var/Yok      Açılış Tarihi No  Kapanış Tarihi No        Noter Adı        Uygundur

 

2. Yevmiye Defteri T.Halinde      Var    10.04.2009/5887      29.01.2010/04827    ANK 50. NOTER        Uygundur

 

 

4. Defteri Kebir T.Halinde         Var          10.04.2009/5888                                       ANK 13. NOTER        

 

 

3.Envanter veBilançoT.Halinde   Var        10.04.2009/ 5886      29.01.2010/04824  ANK 13. NOTER        

 

 

4.Yönetim Kurulu Karar Def.       Var      02.06.2001/16787                                      ANK 33. NOTER       

 

 

 

5.Genel Kurul Karar Defteri         Var      03.02.2009/02499                                      ANK 33. NOTER       

 

 

 

6.Ortakların Pay Defteri              Var        03.08.1992/25705                                       ANK 20.NOTER       

 

 

7.Evrak Kayıt Defteri                     Var               

 

 

    Yasal zorunluluk olarak tutulması gereken defter ve bilumum kayıtların bilgisayar ortamında tutulduğu ve Muhasebeci ve Mali Müşavir tarafından yapıldığı ve takip edildiği, tüm bilgi ve belgelerin ilgili yasal defterlere usulüne uygun olarak işlendiği görülmüştür.

 

 

 

2.Defter ve belgeler 10 yıl süreyle saklanmaktadır/saklanmamaktadır :

      Yasal zorunluluk nedeniyle 10 yıl süreyle saklanması gereken Defter ve Belgelerin, saklanma süresi

   dikkate alınarak saklanmaktadır.

 

3.Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelerle dayanmaktadır/dayanmamaktadır :

        Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nca yapılan tahsilat ve ödemeler, kanunen geçerli  belgelere

   dayandırılmıştır.

 


V.BİLANÇO, GELİR-GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM :

 

01.04.2009-31.12.2009 Döneminde;

 

Toplam Gelir  :   83.023.42  TL

 

Toplam Gider :   82.754.34  TL

 

Fark(+)           :        269.08  TL

 

 

1.Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine uyumludur/uyumlu değildir :

   Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ile ilkelerine uygundur.

 

2.Bir önceki yıla ait tahmini bütçe ile gerçekleşen Bilanço uyumludur/uyumlu değildir :

   Bir önceki yıla ait tahmini bütçe ile gerçekleşen Bilanço uyumludur.

 

3.Hazır Değerler                          Tutar

 

1.Merkez Kasa                                      269.08  TL

 

2.Bankalar                                       572.383.70  TL

 

3.Diğer Hazır Değerler                          212.54   TL

 

 

4.Menkul Kıymetler                     Tutar

 

 

   1.Banka                                             18.655.27   TL

 

5.Kooperatif Alacakları :

 

 

  Alacağın Türü                        Borçlu Adı              Tutarı          Nedeni       Tahsil Tarihi

 

          -                                            -                           -                   -                     -

 

     Kooperatifin, ortaklarından alacağı aidat ve gecikme faizi dışında herhangi bir alacağı yoktur. Ortaklarından alacağı, aidat ve gecikme zammı miktarları,aşağıda “Ortaklardan Alacaklar” bölümünde gösterilmiştir.

 

6.Avanslar :

 

 

  Avans Verilen Kişi          Konusu     Verildiği Tarih            Tutar             Kapatma Tarihi

 

              -                                  -                      -                             -                            -

 

 

    Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulunca, herhangi bir kişi veya kuruluşa avans verilmemiştir.

 

 

 

7.Kooperatif  Borçlarının Dökümü :

 

 

    Borcun Konusu           Alacaklısı          Tutar          Ödenen            Bakiye

 

               -                              -                      -                  -                      -

 

8.Ortaklardan :

 

 

    Toplam Alacak Miktarı             Tahsil Edilen              Bakiye

 

 

     Aidat :577.350.60 TL                    549.825.98 TL          27.524.62 TL

 

  Tahakkuk Eden

  Gecikme Faizi                               Tahsil Edilen           Bakiye          

 

 

   129.760.93   TL                               78.356.24 TL         51.404.68 TL

 

 

 

      Bu durumda kooperatifin ortaklardan;  27.524.62 TL aidat ve 51.404.62 TL gecikme faizi olarak

  toplam 78.929.30 TL alacağı bulunmaktadır.

 

 

9. Kooperatifin Ödediği Faiz :

 

     Kurum       Tutarı        Ödenen       Bakiye

        -                  -                  -                 -

 

 

 

 

 

 

     Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası :

 

      Kurum       Tutar         Ödenen       Bakiye

         -                 -                    -                 -

 

 

10.Genel Yönetim Giderinin usulüne uygun, Kooperatif iş hacmiyle uyumlu olup olmadığı :

 

         Kooperatif giderleri, rutin harcamalardan oluşmaktadır. Bu nedenle harcamalar, Kooperatifin iş

     hacmi ile uyumludur.

 

11.İlgili Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Fark: (Müspet-Menfi)

     İlgili faaliyet döneminde, 6.814.34 TL menfi değer oluşmuştur.

 

12. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmesine uygun olarak işlemlerinin yapılıp/yapılmadığı :

        Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nun, inceleme dönemi içerisindeki işlem ve faaliyetlerinin,

    1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmesine uygun olduğu görülmüştür.

 

13.Mali Duruma İlişkin Genel Değerlendirme :

           1. Kooperatife ait mevcut paranın, bankada vadeli hesapta en uygun şekilde değerlendirildiği ve bu

              durumda kooperatife arzulanan artı değerin sağlandığı düşünülmektedir.Dönem sonu itibariyle vadeli

   banka hesabında 572.383.70 TL bulunmaktadır.

           2. Zorunlu ve rutin harcamalar dışında kooperatife yük getiren herhangi bir harcamaya rastlanmamıştır.

           3. Bilindiği üzere, Genele Kurulda alınan karar gereğince, 01.05.2009 tarihinden itibaren üyelerden

              aidat alınmamaktadır. Ancak, bu tarihten önceki dönemlerde üyelerden bir kısmının Kooperatif

              aidatlarını ödememeleri nedeniyle doğan alacaklar ile buna ilişkin tahakkuk ettirilen Gecikme Faizi

              olarak, kooperatif alacağı bulunmaktadır. Bu alacakların tahsili hususunda, Kooperatif Yönetim ve

              Tasfiye Kurulu, gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu konuda icra yolu dahil, gerekli diğer hukuki

              yollar da, kullanılmaktadır.

      Ancak, buna rağmen faaliyet dönemi sonu itibariyle, 27.524.62 TL aidat ve 51.404.68 TL Gecikme

  Faizi olmak üzere, Kooperatifin üyelerden toplam, 78.929.30 TL alacağı bulunmaktadır.

 


VI. ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

         Yönetim ve Tasfiye Kurulu ile Denetim Kurulumuzun göreve geldiği, 09.06.2001 tarihinden bugüne

     kadar, Kooperatifimize arsa alımı ve inşaat yapımı veya çalışması konusunda bir faaliyet   

     yapılmamıştır.

 

VII. AÇIKLAMALAR

1.Kur’a Çalışması:

       Bilindiği üzere  kur’a çekimi, 23.11.1996 tarihinde yapılan olağan üstü Genel Kurul toplantısında

   yapılmıştır. Üyelerin arsaları, Ada , Parsel ve bağımsız bölüm olarak belirlenmiştir.

 

2.Tapu İşlemleri:

      On üye hariç, tüm üyelerin kur’a çekimi ile belirlenen arsa tapuları, Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nca alınmış, tapusu alınan üyelere yazılı bildirimde bulunularak Kooperatif merkezine davet edilmiştir. Arsa tapuları, kıymetli evrak niteliğinde olduğundan imza karşılığında kendilerine teslim edilmiştir. Şu anda tapusunu almayan üye sayısı ise (10) dur.

 

3.Tasfiye Çalışması:

   Bilindiği gibi, Kooperatifimizin, 2006,2007 ve 2008 yılları hesap dönemleri ve faaliyetlerine ait Olağan Genel kurul Toplantısı, 04.04.2009 tarihinde, gerekli yasal çoğunluk sağlanarak yapılmıştır. Toplantı gündeminde yer alan konular sırasıyla görüşülmüş ve kooperatifin Tasfiye edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca, kooperatifin faaliyet süresi de, beş yıl daha uzatılmıştır. Yönetim kurulu’nun aynı zamanda Tasfiye Kurulu olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Kooperatifin Tasfiye edilmesi kararı alınması üzerine, Sosyal Tesis hariç, Kooperatife ait imarlı ve imarsız ortak gayrimenkullerin asgari satış değer rakamları belirlenmiş ve satış yöntemi olarak, AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE YAPILMASINA, Genel Kurulca karar verilmiştir. Genel Kurul’ca karar altına alınan ortak Gayrimenkullerin asgari satış değeri:

 

1-     29 Parsel (12.000x29)      =  348.000 TL

2-     374-3 Ada (30.594 m2)   =  675.000 TL

3-     381 Ada (8.326.91 m2)   =  300.000 TL

4-     2041 Ada (7.625 m2)      =  225.000 TL

5-     3375 Ada (5.182.36 m2) =  200.000 TL

6-     3376 Ada (6.088.68 m2) =  225.000 TL

7-     3373 Ada (987 m2)         =    60.000 TL

 

                Bu gayrimenkullerin satış değerleri yukarıda gösterilen rakamlardan aşağı olmamak üzere Açık Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. Bu asgari satış rakamları, Genel Kurulca kabul edilen 2009 yılı Tahmini Bütçe içinde yer almıştır. Satışına karar verilen gayrimenkullerin satışından elde edilen paranın, üzerinde arsası olan ortaklara eşit olarak dağıtılması, ancak kooperatife borcu  bulunanlara ödenecek paranın miktarı, kooperatife olan borcunun düşülmesinden sonra kalan miktar olacağına, yine Genel Kurulca karar verilmiştir.

 

 

4.Gerekli Görülen Diğer Hususlar:

 

    Bilindiği üzere kooperatifimizin, 04.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nca Kooperatifimizin tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulunun, Tasfiye Kurulu olarak da, görev yapmasına karar verilmiştir. Mevcut durum itibariyle “Yönetim ve Tasfiye Kurulu” Genel kurulca alınan Tasfiye kararı gereğince, Kooperatif ana sözleşmesinin 87 inci maddesi uyarınca tasfiye işlemi için, ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuruda bulunarak gerekli tescil işlemini gerçekleştirmiş olup, Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede Birer hafta ara ile üç defa ilanı sağlanmış ve bu ilanla aynı zamanda Kooperatiften alacaklı olanlar var ise, alacaklarını beyan etmeye ve kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu’na başvurmaya davet edilmiştir. Böylece yasal işlem tamamlanmış olup, Kooperatifin adı, bundan böyle “TASFİYE HALİNDE” ibaresi eklenerek devam edecektir.

   Genel Kurul’ca alınan bu tasfiye kararı gereği, satışa çıkarılacak olan kooperatifin ortak gayrimenkullerinin (Arsa,Parsel ve Zeytinlik) satış şartlarını belirleyen “SATIŞ ŞARTNAMESİ” Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nca hazırlanmıştır.

   Yargı nezdinde Kooperatif lehine ve aleyhine açılan davalar bulunmaktadır. Kooperatif Avukatlığınca, 07.01.2010 tarihinde Kooperatif Yönetim ve Tasfiye Kurulu Başkanlığına verdiği rapora göre, Kooperatif lehine veya aleyhine açılmış olup, halen devam etmekte olan(8) adet dava bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi, Ortaklardan Aziz DURDU ve Ali Rıza ACAR tarafından, 04.04.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul kararının iptali istemi ile açılmıştır. Konuları aynı olması nedeniyle ayrı, ayrı açılmış olan bu davaların Kooperatif Avukatının istemi üzerine bu iki dava bir dava dosyasında birleştirilmiştir. Bu davalar bundan böyle tek dosya üzerinden yürütülecektir. Diğer (6) dava ise çeşitli konularda olup, devam etmektedir.

 

SONUÇ:

    İnceleme dönemimize ait, Yönetim ve Tasfiye Kurulu faaliyetleri, ayrıntılı olarak incelenmiş ve inceleme sonuçları raporumuzda belirtilmiştir. Bu durumda Yönetim ve Tasfiye Kurulu’nun faaliyetleri olumludur. Genel Kurulu’ muzun takdirlerine arz ederiz

 

       Saygılarımızla.

 

                                                                      DENETİM KURULU

 

                                           Hayati ŞENER                                   M. Latif ÇİÇEK